Prishtinë, 16 janar 2023

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës

Shpall:

Tender për shtypin e Revistës së përmuajshme ”Dituria Islame”

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypi i revistës:

 1. Revista shtypet çdo muaj
 2. Tirazhi: 2700 kopje (12 numra nga 2.700 kopje)
 3. Formati në prerje: A/4 ( në prerje)
 4. Vëllimi: 64 faqe ( + 8 )
 5.  Letra në brendi:

Varianti I: 90 gr. mat, kolor

Varianti II: 80 gr. Pamoa, kolor

 • Kopertina: varianti I: 200 gr. mat, kolor; varianti II: 160 gr. Pamoa kolor
 • Lidhje e butë me binder
 • Paketimi i revistës në kuti nga 50 ekzemplarë
 • Afati i shtypjes së revistës 3 ditë
 • Transportin e revistës së shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK
 • Afati i ofertimit 8 ditë nga dita e publikimit në faqen zyrtare të BIRK-ut (25 janar 2025)
 • Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune, nga ora 08-15.
 • Konkurs

  Datë: 14 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj shpallë: K O N K U R S Për…
 • Konkurs

  Datë: 08 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në GjakovëShpall:KONKURSPër plolësimin …
 • Konkurs

  Data: 18 gusht 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame i Gjakovës shpall: KONKURS Për plotësimin…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 14 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj shpallë: K O N K U R S Për…