Prishtinë, 16 janar 2023

Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës

Shpall Tender për botimin e librit:

“SHKENCA E ILMUL KELAMIT”

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit:

1. Tirazhi: 1.000 copë

2. Formati: B/5, (prerja e brendisë 24 x 17)

3. Shtypi: ofset bardh e zi

4. Vëllimi: 702 faqe

5. Lidhja e fortë (qepje me penj)

6. Letra: Shamoa 80 gr.

7. Kopertina: e fortë – kolor me mbështjellës

– Transportin i librit të shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK

– Afati për ofertë: 8 ditë nga dita e publikimit në Faqen zyrtare të BIK-ut, (23 janar 2023).

– Afati për shtyp: 10 ditë nga dita e dorëzimi në shtypshkronjë

– Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.

– Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15.

  • Konkurs

    Datë: 14 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj shpallë: K O N K U R S Për…
  • Konkurs

    Datë: 08 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në GjakovëShpall:KONKURSPër plolësimin …
  • Konkurs

    Data: 18 gusht 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame i Gjakovës shpall: KONKURS Për plotësimin…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 14 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj shpallë: K O N K U R S Për…