Prishtinë, 16 janar 2023

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës

Shpall Tender për botimin e librit:

“HAXHI DHE UMREJA”

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit:

Tirazhi: 6.000 kopje

Formati: B/6 (prerja 16.50. x 12 cm)

Vëllimi: 128 faqe

Letra: 80 gr. Konzdrukt, shtypi color

Kopertina: (konstrukt kolor e butë 250 gr.)

Plastifikim mat

– Afati i për paraqitjen e ofertave 8 ditë nga dita e publikimit në web faqen zyrtare të BIRK-ut (23 janar 2023).

– Afati për shtyp: 10 ditë nga dita e dorëzimi në shtypshkronjë

– Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.

– Transportin i librit të shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK

-Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15.

  • Telegram ngushëllimi

    KRYESISË SË XHAMISË “BALKAN” – MINHEN, GJERMANI
 TELEGRAM NGUSHËLLIMI “Të Allahut jemi dhe…
  • Konkurs

    Datë: 10 maj 2024 Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren shpallë: KONKURS Për plotësimin …
  • Konkurs

    Prishtinë, 10 maj 2024 Za popunjavanje radnog mjesta: Imam, hatib i mualim u džamiji džema…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Telegram ngushëllimi

KRYESISË SË XHAMISË “BALKAN” – MINHEN, GJERMANI
 TELEGRAM NGUSHËLLIMI “Të Allahut jemi dhe…