Kontakti

Adresa:

Bashkësia Islame e Kosovës
Rr: Bajram Kelmendi nr. 182
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel. +383 38 224024
Email. [email protected]


Adresa bankare:
Banka: NLB-Prishtina

Account no. & IBAN: XK05 1700200100103672

SWIFT Code (BIC): NLPRXKPR

Adresa: St. Ukshin Hoti 124,

10000 Prishtinë, Republic of Kosovo