KRYESIA E BASHKËSISË ISLAME TË KOSOVËS

SHPALL:

Tender për botimin e librit dy vëllimshëm:

Dijetarë shqiptarë në Perandorinë Osmane (1880-1912) – sipas dokumenteve të Meshihatit të Lartë Osman”

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit:

Varianti I

 1. Tirazhi:                        Varianti I 500 copë
  Varianti II 700 copë
 2. Formati:                       A/4, (prerja e brendisë 28 x 20)
 3. Shtypi:                         kolor
 4. Vëllimi:                       736 faqe
 5. Lidhja                          e fortë (qepje me penj)
 6. Letra:                           mat 90 gr.
 7. Kopertina:                   e fortë – kolor shtyp i thel me foli ari
 8. Rikni                           i harkuar
 9. Transportin i librit të shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK
 10. Afati për ofertë:          5 ditë nga dita e publikimit në Faqen zyrtare të BIK-ut, 29 qershor 2021
 11. Afati për shtyp:           10 ditë nga dita e dorëzimi në shtypshkronjë
 12. Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.

Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15.

 • Konkurs

  Datë: 14 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj shpallë: K O N K U R S Për…
 • Konkurs

  Datë: 08 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në GjakovëShpall:KONKURSPër plolësimin …
 • Konkurs

  Data: 18 gusht 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame i Gjakovës shpall: KONKURS Për plotësimin…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 14 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj shpallë: K O N K U R S Për…