11 korrik 2019
Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës

Prodiksioni

Shpall konkurs

(Nr. 814/19, datë 11. 07. 2019)

Për këto vende pune:

1. Dy gazetarë/e

Kandidati duhet të plotësojë këto kushte:

– Të ketë të kryer arsimim të lartë – i preferuar është drejtimi i gazetarisë

– Të njohë gjuhën angleze (në nivel të lartë të komunikimit dhe të shkrimit)

– Të njohë punën me kompjuter (programet word, exel, photoshop)

– Të njohë mirë drejtshkrimin e gjuhës shqipe

– Të ketë zë fonik për leximin e tekstit në produksion

Dokumentet e tjera të nevojshme:

– Certifikata e lindjes

– Certifikata e shëndetit (e mjekut)

– Certifikata se nuk është nën hetime

– CV-ja – të dhënat personale

2. Një moderator

Kandidati duhet të plotësojë këto kushte:

– Të ketë të kryer arsimim të lartë

– Të ketë prirje për moderim

– Të njohë gjuhën angleze (në nivel të lartë të komunikimit dhe të shkrimit)

– Të njohë punën me kompjuter (programet: word, exel, photoshop)

– Të njohë mirë drejtshkrimin e gjuhës shqipe

– Përvoja e punës do të merret si përparësi

Dokumentet e tjera të nevojshme:

– Certifikata e lindjes

– Certifikata e shëndetit (e mjekut)

– Certifikata se nuk është nën hetime

– CV-ja – të dhënat personale

3. Një teknik në studio

Kandidati duhet të plotësojë këto kushte:

– Të ketë të kryer arsimim të mesëm (diploma)

– Të njohë gjuhën angleze (në nivel të lartë të komunikimit)

– Të njohë punën me kompjuter (programet që janë të nevojshme për mbarëvajtjen e teknikës në studio)

– Përvoja e punës do të merret si përparësi

Dokumentet e tjera të nevojshme:

– Certifikata e lindjes

– Certifikata e shëndetit (e mjekut)

– Certifikata se nuk është nën hetime

– CV-ja – të dhënat personale

Të gjitha dokumentet të jenë origjinale apo tw noterizuara!

Konkursi është i hapur 8 ditë nga dita e publikimin në web-faqen e Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës

Të interesuarit mund të aplikojnë gjatë ditëve të punës nga ora 10:00 deri në orën 14:30.

  • Kurbani 2024

    Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës edhe këtë vit vazhdon traditën e tubi…
  • Qarkore

    Lënda: Q A R K O R Epër tubimin e të mirave materiale për blerjen e objektit vakëf në Pres…
  • Konkurs

    Datë: 23 maj 2024 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj, shpallë:K O N K U R SPër plot…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Kurbani 2024

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës edhe këtë vit vazhdon traditën e tubi…