Konkurs

11 korrik 2019
Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës

Prodiksioni

Shpall konkurs

(Nr. 814/19, datë 11. 07. 2019)

Për këto vende pune:

1. Dy gazetarë/e

Kandidati duhet të plotësojë këto kushte:

– Të ketë të kryer arsimim të lartë – i preferuar është drejtimi i gazetarisë

– Të njohë gjuhën angleze (në nivel të lartë të komunikimit dhe të shkrimit)

– Të njohë punën me kompjuter (programet word, exel, photoshop)

– Të njohë mirë drejtshkrimin e gjuhës shqipe

– Të ketë zë fonik për leximin e tekstit në produksion

Dokumentet e tjera të nevojshme:

– Certifikata e lindjes

– Certifikata e shëndetit (e mjekut)

– Certifikata se nuk është nën hetime

– CV-ja – të dhënat personale

2. Një moderator

Kandidati duhet të plotësojë këto kushte:

– Të ketë të kryer arsimim të lartë

– Të ketë prirje për moderim

– Të njohë gjuhën angleze (në nivel të lartë të komunikimit dhe të shkrimit)

– Të njohë punën me kompjuter (programet: word, exel, photoshop)

– Të njohë mirë drejtshkrimin e gjuhës shqipe

– Përvoja e punës do të merret si përparësi

Dokumentet e tjera të nevojshme:

– Certifikata e lindjes

– Certifikata e shëndetit (e mjekut)

– Certifikata se nuk është nën hetime

– CV-ja – të dhënat personale

3. Një teknik në studio

Kandidati duhet të plotësojë këto kushte:

– Të ketë të kryer arsimim të mesëm (diploma)

– Të njohë gjuhën angleze (në nivel të lartë të komunikimit)

– Të njohë punën me kompjuter (programet që janë të nevojshme për mbarëvajtjen e teknikës në studio)

– Përvoja e punës do të merret si përparësi

Dokumentet e tjera të nevojshme:

– Certifikata e lindjes

– Certifikata e shëndetit (e mjekut)

– Certifikata se nuk është nën hetime

– CV-ja – të dhënat personale

Të gjitha dokumentet të jenë origjinale apo tw noterizuara!

Konkursi është i hapur 8 ditë nga dita e publikimin në web-faqen e Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës

Të interesuarit mund të aplikojnë gjatë ditëve të punës nga ora 10:00 deri në orën 14:30.

  • Konkurs

    Datë: 19 korrik 2021Këshilli i Bashkësisë Islame në Podujevë shpall:KONKURSPër plotësimin …
  • Tender

    KRYESIA E BASHKËSISË ISLAME TË KOSOVËS SHPALL: Tender për botimin e librit dy vëllimshëm: …
  • Konkurs

    Data: 17 qershor 2021KËSHILLI I BASHKËSISË ISLAME NË PEJË –  shpallë: K O N K U R S …
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 19 korrik 2021Këshilli i Bashkësisë Islame në Podujevë shpall:KONKURSPër plotësimin …