Konkurs

Data: 10 mars 2021
Xhamia Bashkimi në Linz hap

KONKURS

për plotësimin e vendit të lirë të punës:

  • si imam, hatib dhe mualim.

Vendi i punës: Xhamia Bashkimi në Linz, Waldeggstrasse

59, 4020 Linz, Austri

Fillimi i punës: Menjëherë pas marrëveshjes

Afati i kontratës: 5 vjet

Dokumentacionet e nevojshme:

  • CV
  • Kopje të dokumenteve personale
  • Kopje të diplomës
  • Certifikatë mjekësore
  • Certifikatë që nuk është nën hetime
  • Rekomandim nga organi kompetent për jetën fetare nga

vendi që vjen

Pagesa do të jetë sipas marrëveshjes.

Aplikimi bëhet përmes email adresës zyrtare të xhamisë:

[email protected]

Afati i aplikimit është deri me 23.03.2021 ora 23:59

Dokumentet e pa kompletuara dhe pas afatit nuk do të merren parasysh.

Me selame

Komisioni për konkurse

Linz, 10.03.2021

Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 20 shtator 2022 KËSHILLI I BASHKËSISË ISLAME NË GJILAN – shpallë:K O N K U R SPër pl…