Prishtinë, 11 maj 2023

INSTITUTI PËR HULUMTIME E STUDIME ISLAME (IHSI) – PRISHTINË

Shpall:

Tender për botimin e librit dy vëllimshëm: “SALLNAMETË E VILAJETIT TË PRIZRENIT (1873-1874) / (I-II)

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit:

1. Tirazhi: 300 copë

2. Formati: B/5, (prerja e brendisë 24 x 17)

3. Shtypi: ofset bardh e zi

4. Vëllimi: vëllimi i parë 280 faqe; vëllimi i dytë 344 faqe.

5. Lidhja e fortë (qepje me penj)

6. Letra: Shamoa 80 gr.

7. Kopertina: e fortë – kolor

– Transportin i librit të shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK

– Afati për ofertë: 6 ditë nga dita e publikimit në Faqen zyrtare të BIK-ut, (15 maj 2023).

– Afati për shtyp: 10 ditë nga dita e dorëzimi në shtypshkronjë

– Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.

– Ofertat e mbyllur dorëzohet në selinë e (IHSI) (ndërtesa e Kryesisë së BI të Kosovës) çdo ditë pune nga ora 08-15.

  • Tender

    Prishtinë, 4 dhjetor 2023 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: …
  • Tender

    Prishtinë, 4 dhjetor 2023 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Koso…
  • Tender

    Prishtinë, 1 dhjetor 2023 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: 1. …
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Tender

Prishtinë, 4 dhjetor 2023 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: …