Tender

Datë: 17 prill 2023

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës shpall:

TENDER PËR BOTIMIN E LIBRIT

Xhamitë dhe objekte të tjera të trashëgimisë kulturore islameosmane në Pashallëkun e Beogradit dhe në Sanxhakun e Nishit”, të Jusuf Osmani – Fahrush Rexhepi

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit:

Tirazhi: 300 kopje

Formati: B/5 (prerja 24 X 17 cm)

Vëllimi: 389 faqe

Letra: 80 gr. vuliminoze

Kopertina: konstrukt kolor e butë 250 gr.

Plastifikim mat

– Afati i për paraqitjen e ofertave 7 ditë nga dita e publikimit në web faqen zyrtare të BIRK-ut (17 prill 2023).

– Afati për shtyp: 10 ditë nga dita e dorëzimi në shtypshkronjë

– Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.

– Transportin i librit të shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK

-Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15.

  • Ftesë për ofertë

    KRYESIA E BASHKËSISË ISLAME E REPUBLIKËS SË KOSOVËS shpallë: F T E S Ë PËR OFERTË PËR R…
  • Konkurs

    Datë: 23 maj 2023Këshilli i Bashkësisë Islame në Mitrovicë shpallë: KONKURS Për plotësimin…
  • Tender

    Prishtinë, 11 maj 2023 INSTITUTI PËR HULUMTIME E STUDIME ISLAME (IHSI) – PRISHTINË Shpall:…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Ftesë për ofertë

KRYESIA E BASHKËSISË ISLAME E REPUBLIKËS SË KOSOVËS shpallë: F T E S Ë PËR OFERTË PËR R…