Datë: 17 prill 2023

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës shpall:

TENDER PËR BOTIMIN E LIBRIT

Xhamitë dhe objekte të tjera të trashëgimisë kulturore islameosmane në Pashallëkun e Beogradit dhe në Sanxhakun e Nishit”, të Jusuf Osmani – Fahrush Rexhepi

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit:

Tirazhi: 300 kopje

Formati: B/5 (prerja 24 X 17 cm)

Vëllimi: 389 faqe

Letra: 80 gr. vuliminoze

Kopertina: konstrukt kolor e butë 250 gr.

Plastifikim mat

– Afati i për paraqitjen e ofertave 7 ditë nga dita e publikimit në web faqen zyrtare të BIRK-ut (17 prill 2023).

– Afati për shtyp: 10 ditë nga dita e dorëzimi në shtypshkronjë

– Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.

– Transportin i librit të shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK

-Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15.

  • Tender

    Prishtinë, 4 dhjetor 2023 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: …
  • Tender

    Prishtinë, 4 dhjetor 2023 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Koso…
  • Tender

    Prishtinë, 1 dhjetor 2023 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: 1. …
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Tender

Prishtinë, 4 dhjetor 2023 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: …