Prishtinë, 22 nëntor 2021

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës

Shpall:
I. Tender për shtypin e Kalendarit të tavolinës për vitin 2022:
TË DHËNAT GJENERALE:

Tirazhi:                                             3.500 copë

Formati:                                            A/5

Vëllimi:                                            13 faqe kolor

Letra:                                                200 gr. kunsdrukt

Shtypi:                                              kolor

Mbajtësi i kalendarit               lepenkë 2,2 mm.i kashirum

Mbështjellësi                           konzdrukt 135 gr.

Shtypi  mbështjellësit              ngjyrë argjendë

Lidhja:                                              me spirale

Afati i shtypit;                                  10 ditë

Vendosja në Kuti

Transportin e materialit të  shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK

Afati i ofertimit: 5 ditë ( 26 nëntor 2021) nga dita  e publikimit në Faqen zyrtare të BIRK-ut.

Ofertat e mbyllur  dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15.

Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.

II. Tender për shtypin e kalendarit të murit për vitin 2022

Të dhënat gjenerale:

Tirazhi:                                                3000 copë

Formati:                                               B/3

Vëllimi:                                               1+12 faqe kolor (kalendari)

Fleta e 13-të                                        triplex 300 g

Fleta e pare                                          e padrujt e offsetit 100g.

Letra:                                                   kunsdrukt 150 gr

Shtypi:                                                 kolor offset

Lidhja:                                                 me spirale në mes

Afati i shtypit:                                     10 ditë

Paketimi                                              20 copë

Transportin e materialit të  shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK

Afati i ofertimit 5 ditë (26 nëntor 2021) nga dita e publikimit në Faqen zyrtare të BIRK-ut.

Ofertat e mbyllur  dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15. Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.

  • Tender

    Prishtinë, 27 mars 2024 Në bazë të nenit 45.1.5. të Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Re…
  • TABELA E ZEKATIT – Ramazan 2024

    TABELA E ZEKATIT – Ramazan 2024 / 1445 h. “…ata që dhanë zekatin i pret shpërb…
  • Konkurs

    Datë: 25 mars 2024Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakovë shpallë: KONKURS Për plotësimin …
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Tender

Prishtinë, 27 mars 2024 Në bazë të nenit 45.1.5. të Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Re…