Prishtinë, 22 nëntor 2021

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës

Shpall:

 1. Tender për shtypjen e Takvimit për vitin 2022 

(pjesa tematike)

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e Takvimit:

Tirazhi:  2.800 copë

Formati:  A/5

Vëllimi: 312 faqe

Letra: e bardhë 80 gr. m2

Kopertina: Konzdrukt 250 gr m2 (plastifikim mat)

Afati i shtypit : 10 ditë

Transportin e materialit të  shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK

Afati i ofertimit:  5 ditë (26 nëntor 2021) nga dita  e publikimit në Faqen zyrtare të BIRK-ut.

 • Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.
 • Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15.
 1. Tender për shtypjen e  Takvimit  për vitin 2022

(pjesa kalendarike)

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e pjesës kalendarike të Takvimit:

Tirazhi:  18.000 copë

Formati: A.6

Vëllimi:    32 faqe + kopertina

Letra:       Konzdrukt 90 gr. mat

Kopertina: Kolor-Konzdukt 250 gr. e plastifikuar

Lidhja: Qepje me tel

Afati i shtypit : 10 ditë

Transportin e materialit të  shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK

Afati i ofertimit: 5 ditë (26 nëntor 2021) nga dita  e publikimit në Faqen zyrtare të BIRK-ut.

 • Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.

Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15.

 • Konkurs

  Datë: 14 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj shpallë: K O N K U R S Për…
 • Konkurs

  Datë: 08 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në GjakovëShpall:KONKURSPër plolësimin …
 • Konkurs

  Data: 18 gusht 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame i Gjakovës shpall: KONKURS Për plotësimin…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 14 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj shpallë: K O N K U R S Për…