Prishtinë, 22 nëntor 2021

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës

Shpall:

 1. Tender për shtypjen e Takvimit për vitin 2022 

(pjesa tematike)

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e Takvimit:

Tirazhi:  2.800 copë

Formati:  A/5

Vëllimi: 312 faqe

Letra: e bardhë 80 gr. m2

Kopertina: Konzdrukt 250 gr m2 (plastifikim mat)

Afati i shtypit : 10 ditë

Transportin e materialit të  shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK

Afati i ofertimit:  5 ditë (26 nëntor 2021) nga dita  e publikimit në Faqen zyrtare të BIRK-ut.

 • Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.
 • Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15.
 1. Tender për shtypjen e  Takvimit  për vitin 2022

(pjesa kalendarike)

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e pjesës kalendarike të Takvimit:

Tirazhi:  18.000 copë

Formati: A.6

Vëllimi:    32 faqe + kopertina

Letra:       Konzdrukt 90 gr. mat

Kopertina: Kolor-Konzdukt 250 gr. e plastifikuar

Lidhja: Qepje me tel

Afati i shtypit : 10 ditë

Transportin e materialit të  shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK

Afati i ofertimit: 5 ditë (26 nëntor 2021) nga dita  e publikimit në Faqen zyrtare të BIRK-ut.

 • Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.

Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15.

 • Tender

  Prishtinë, 27 mars 2024 Në bazë të nenit 45.1.5. të Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Re…
 • TABELA E ZEKATIT – Ramazan 2024

  TABELA E ZEKATIT – Ramazan 2024 / 1445 h. “…ata që dhanë zekatin i pret shpërb…
 • Konkurs

  Datë: 25 mars 2024Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakovë shpallë: KONKURS Për plotësimin …
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Tender

Prishtinë, 27 mars 2024 Në bazë të nenit 45.1.5. të Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Re…