Tender

Prishtinë,  8 mars 2021

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës

Shpall:

Tender për botimin e Vaktisë së Ramazanit për vitin 2021

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e Vaktisë:

 • Tirazhi:                        160.000 kopje, (150.000 kopje në gjuhën shqipe, 3.000 kopje në gjuhën turke dhe 7.000 kopje në gjuhën boshnjake )
 • Formati:                       B/4 ( prerja 34.5 x 24.5 )
 • Vëllimi:                       1 fletë
 • Letra:                           konzdruk  90 gr.
 • Shtypi: kolor
 • Paketimi:                     500 copë
 • Afati i shtypit:             7 ditë nga dita që e dorëzon Kryesia te shtypshkronja
 • Transportin e materialit të  shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK
 • Afati i ofertimit:          7 ditë nga dita e publikimit në faqen zyrtare të BIRK-ut.
 • Konkurs

  Datë: 6.12.2021.         Këshilli i Bashkësisë Islame i Kamenicës në mbledhjen e mbajtur m…
 • Konkurs

  Datë: 18.10.2021.         Këshilli i Bashkësisë Is…
 • Tender

  Prishtinë, 22 nëntor 2021 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall:I. T…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 6.12.2021.         Këshilli i Bashkësisë Islame i Kamenicës në mbledhjen e mbajtur m…