Datë, 28 dhjetor 2022 
Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës 

Shpall: 

Tender për përgatitjen e 

ÇANTAVE NGA LETRA

Kushtet në të cilat duhen realizuar çantat nga letra: 

 • Formati: 24x32x9.50 
 • Sasia: 1.500 copë 
 • Letra: 250 gr., e plastifikuar 
 • Mbajtëset: tojë 
 • Paketimi: 40 -50 copë 
 • Transporti: deri në Kryesisë e BIK 
 • Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar. 

Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15. 

Afati i shtypit : 10 ditë. 

Transportin e materialit të  shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK.  Afati i ofertimit: 10 ditë (6 janar 2023) nga dita  e publikimit në Faqen zyrtare të BIRK-ut.

 • Konkurs

  Datë: 14 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj shpallë: K O N K U R S Për…
 • Konkurs

  Datë: 08 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në GjakovëShpall:KONKURSPër plolësimin …
 • Konkurs

  Data: 18 gusht 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame i Gjakovës shpall: KONKURS Për plotësimin…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 14 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj shpallë: K O N K U R S Për…