Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës

Shpall: TENDER PËR BOTIMIN E LIBRAVE:

I. “MUHAMEDI A.S. PROFETI ISLAM” autor Imam Vehbi Ismaili

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit:
Tirazhi: 5.000 kopje
Formati: A/5 (prerja 20.5 x 13.5 cm)
Vëllimi: 142 faqe
Letra: 80 gr. voluminoze
Kopertina: (4.950 kopje konstrukt kolor e butë 250 gr.) (50 cop – e fortë – kolor)
Plastifikim mat

II. ”NGA MINBERI IM” autor Isa Tërshani
Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit:

Tirazhi: 500 kopje
Formati: B/5 (prerja 22.5 x 15.5)
Vëllimi: 504 faqe
Letra: 80 gr. e bardhë
Kopertina: (450 kopje konstrukt kolor e butë 250 gr.) (50 kopje – e fortë – kolor)
Plastifikim mat

III. “TEMA ISLAME – 2”, autor Resul ef. Rexhepi

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit:
Tirazhi: 300 kopje
Formati: B/5 (prerja 22.5 x 15.5)
Vëllimi: 582 faqe
Letra: 80 gr. e bardhë
Kopertina: (250 kopje konstrukt kolor e butë 250 gr.) (50 kopje – e fortë – kolor)
Plastifikim mat

IV. “NYJA E BESIMIT SIPAS TAHAVIUT” autor Vehbi S. Gavoçi

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit:
Tirazhi: 300 kopje
Formati: A/5 (prerja 20 x 14)
Vëllimi: 176 faqe
Letra: 80 gr. voluminoze
Kopertina: (250 kopje konstrukt kolor e butë 250 gr.) (50 kopje – e fortë – kolor)
Plastifikim mat

V. “PENA E MEDRESANTES” autor Arlinda Foniqi

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit:
Tirazhi: 200 kopje
Formati: A5 (prerja 10.5 x 17.5 cm)
Vëllimi: 107 faqe
Letra: 80 gr. e bardhë
Kopertina: konstrukt kolor e butë 250 gr.
Plastifikim mat

 • Afati i për paraqitjen e ofertave 7 ditë nga dita e publikimit në web faqen zyrtare të BIRK-ut (22 tetor 2022).
 • Afati për shtyp: 10 ditë nga dita e dorëzimi në shtypshkronjë
 • Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.
 • Transportin i librit të shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK
  -Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15
 • Tender

  Prishtinë, 16 shkurt 2024 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: Ten…
 • Konkurs

  Albanian Sakie Islamic Society of Dandenong ka hapur konkurs për pozitën e imamit: Express…
 • Konkurs

  Datum: 16 januar 2024 Odbor islamske zajednice Regija Gora objavljuje: KONKURS Za popunjav…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Tender

Prishtinë, 16 shkurt 2024 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: Ten…