Prishtinë, 25 mars 2021

KRYESIA E BASHKËSISË ISLAME TË KOSOVËS

Shpall:

Tender për botimin e librit:

Ramazani – Kalendar Historik

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit:

 • Tirazhi:                        500 copë
 • Formati:                       A/5,
 • Shtypi:                         ofset bardh e zi
 • Vëllimi:                       144 faqe.
 • Lidhja                          e butë
 • Letra:                           e bardhë 80 gr.
 • Kopertina:                   Konzdrukt 250 gr m2 (plastifikim mat)
 • Transportin i librit të shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK
 • Afati për ofertë:          6 ditë nga dita e publikimit në Faqen zyrtare të BIK-ut, (25 mars 202).
 • Afati për shtyp:           10 ditë nga dita e dorëzimi në shtypshkronjë
 • Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.

Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15.

 • Tender

  Prishtinë, 4 dhjetor 2023 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: …
 • Tender

  Prishtinë, 4 dhjetor 2023 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Koso…
 • Tender

  Prishtinë, 1 dhjetor 2023 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: 1. …
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Tender

Prishtinë, 4 dhjetor 2023 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës Shpall: …