Me 27.02.2014 e enjte ora 13:00 Departamenti i Gruas i Bashkësisë Islame të Kosovës filloi ciklin e ligjëratave nëpër xhamitë e Prishtinës.Fillimisht do të mbahen vetëm në disa xhami pastaj do të përfshihen edhe xhamit tjera.
Tek xhamia e Emshirit ligjëroi Mr.Vaxhide Bunjaku Podvorica temën”Njëshmëria e Allahut”  ajo ndër të tjerash foli për njëshmërin e Allahut dhe se çfarë rëndësie ka kjo temë në jetën e njeriut.Gjithashtu ajo ju tregoj të pranishmeve se si të ngulitet tevhidi (njëshmëria )  në zemrat tona.

Një ndër  xhamit ishte edhe ajo në lagjen Vranjevc xhamia “M.Sherif ef.Ahmeti” ku ligjëruesja  Aishe Gashi ligjëroi  temën “Adhurimi”. Ligjeruesja nisi temën duke e spjeguar kuptimin e konceptit të adhurimit në Islam, vlerën e tij, rëndësinë që e ka në jetën e çdo personi duket e arguemtuar me shembuj nga jeta e selefeve , nevojën që e ndien brendësia jonë për ibadet si dhe në fund ceki disa nga kushtet që duhet ti përmbushë  besimtari gjatë kryerjes se çdo vepre nëse deshiron të ju njihet të Zoti i botërave  si adhurim.
Ndërsa në xhamin ‘’Ebu Beker  es-Siddik’’- bregu i diellit, u mbajt ligjërat me temen ‘’Namazi dhe rëndësia e tij’’ të cilën e ligjëroi Bardha Kqiku. Rëndësia e temës ishte e madhe pasi namazi dhe praktikimi i tij është çështje bazike në jetën e besimtari/t-es. Për  rëndësin  e namzit Pejgamberi a.s ka porositur shumë deri në frymën e fundit, ai na e ka bërë të qartë këtë në shumë hadithe, por përveç tjerash obligueshmëria e namazit u bë në qiellë,në natën e Isras dhe Miraxhit.

Ndërsa temën : “Ndalimi nga e keqja dhe urdhërimi për të mirë”e ligjëroi teologe Fitore Dërvishi në Xhamin “Jusuf Qelebi, tema e shtjelluar nga ligjëruesja zgjoi mjaft interesim te të pranishmet.
Prej obligimeve thelbësore të islamit është  obligimi në të urdhëruarit në të mirë dhe ndalimin nga e keqja e që është një nga dy elementet kryesore të këtij ummeti.

Dhe në Xhamin Sylejman Mustafa  po të njëjten ditë u mbajt  ligjerata tjetër nga teologe  Sala Mehmeti
Me temën “Si të përballemi me problemete tona të përditshme”.
Ligjërata  u  ndoq me  interesim të  veçant pasi vetë tema kishte të bëjë me përditshmërin e jetës sonë,ku padyshim se mënyra më e mirë për tu ballafaquar me këto probleme është ndjekja e sunetit të Dërguarit të Allahut a.s i cili është shëmbëlltyrë për secilin nga ne.Një nga pikat kryesore të ballafaqimit të problemeve është durimi, e që është çelsi i çdo të mire.
Pas çdo ligjërate të mbajtur ligjërueset e lartëpërmendura shtruan disa pytje në fund ku për secilen përgjigje ndan nga një dhurat modeste.
Ligjëratat do të jenë të vazhdueshme.

Shfaq më shumë në Lajme

Shfleto

Deklarata e Myftiut Tërnava për eskalimin e situatës në Veri të Kosovës

Vrasja e policit të Kosovës, Afrim Bunjaku, dhe plagosja e një polici tjetër në krye të de…