Prishtinë, 16 qershor 2021

Organizuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), në bashkëpunim me Mediterranean Women Mediators Network, të mërkurën më 9 dhe 16 qershor, u mbajt tryeza virtuale “Promovimi i Lirisë Fetare dhe Dialogut Ndëretnik në Kosovë”. Kjo tryezë në ditën e parë, temë diskutimi kishte liritë fetare në Kosovë, ndërsa në ditën e dytë, më 16 qershor, fokusi kryesor ishte te bashkësitë fetare dhe dialogu.

Në këtë tryezë Bashkësinë Islame të Kosovës e përfaqësoi kryeimami i Kosovës, Vedat ef. Sahiti, ndërkaq morën pjesë edhe përfaqësuesi i Kishës Katolike, don Mikel Sopi, përfaqësuesi i Kishës Protestante Ungjillore, Driton Krasniqi, si dhe përfaqësues nga zyra e kryeministrit.

Fillimisht, drejtori ekzekutiv i IKD-së, z. Ehat Miftaraj, bëri një përmbledhje të legjislacionit në fuqi sa i përket lirive fetare, duke iu referuar edhe standardeve ndërkombëtare që derivojnë nga instrumente dhe konventa ndërkombëtare në zbatim të gjerë në botë.

Në fjalën e tij drejtuar pjesëmarrësve, kryeimami i Kosovës, Vedat ef. Sahiti tha se: “Bashkësia Islame e Kosovës konsideron  se ligji për Lirinë fetare në Kosovë medoemos duhet të hartohet duke u nisur nga  premisat  vendor,  fillimisht nga historiku i organizimit të jetës fetare të bashkësive tradicionale fetare në vendin tonë ,trashëgiminë kulturore e fetare e bashkëjetesën  ndërfetare,  në mënyrë që përmes këtij ligji të  garantoj mbrojtjen e bashkësive fetare  dhe të ofroj  garancitë e duhura  për funksionimin dhe sigurinë e tyre.”

Ai po ashtu dha edhe vërejtjet e tij dhe të institucionit të Bashkësisë Islame të Kosovës rreth projektligjit, duke përmendur se ky projektligj nuk përmend fare problemin e restituim të pronave të bashkësive fetare në vend. “Ky projektligj nuk përmend fare  problemin e restituimit (ligji për kthimin e pronave) të pronave të bashkësive fetare në vend  që janë nacionalizuar nga pushteti komunist  gjatë periudhës Jugosllave, që vërtetë  është një problem mjaft i madh si dhe shumë çështje tjera të rëndësishme.”

Në tryezën e dytë, tema kryesore ishte bashkësitë fetare dhe dialogu. Kryeimami Sahiti në fjalë e tij rreth dialogut tha se: “Këtë nevojë, si askush tjetër, të parët e kanë kuptuar prijësit fetarë, të cilët, me gjithë problemet dhe vështirësitë me të cilat shoqëria kosovare u ballafaqua gjatë periudhës së kaluar shoqëria kosovare, i prinë dialogut ndërfetar në Kosovë, madje shumë më përpara dialogut të rrafshit politik.”

Përfaqësuesit e bashkësive fetare konsideruan se ligji i vitit 2007 për liritë fetare është i tejkaluar dhe ka nevojë të menjëhershme për plotësim/ndryshim të tij. Sipas tyre, ligji i plotësuar duhet të rregullojë statusin juridik të bashkësive fetare në Kosovë, duke u bazuar në trashëgiminë historike të bashkësive fetare ku dominon bashkëjetesa dhe harmonia fetare, e jo duke u bazuar në praktika të shteteve tjera, të cilat nuk e kanë të kultivuar këtë bashkëjetesë. Me qëllim të mbrojtjes së pavarësisë së bashkësive fetare në Kosovë, u kërkua që organizimi i brendshëm të mos rregullohet me ligj, por të sigurohet një standard minimal i transparencës së bashkësive fetare në Kosovë. Përfaqësuesit e bashkësive fetare në Kosovë kërkuan që përmes ligjit të ri, mos ketë imponime ligjore nga Qeveria dhe të ketë gjithëpërfshirje.

Shfaq më shumë në Lajme

Shfleto

Myftiu Tërnava mori pjesë në varrimin e policit Afrim Bunjaku

Prishtinë, më 25 shtator 2023 Kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim ef. Tër…