Prishtinë, 05 nëntor 2020

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës

Shpall:

  1. Tender për shtypin për botimin e  Takvimit për vitin 2021 

(pjesa kalendarike)

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e pjesës kalendarike të Takvimit:

Tirazhi:                                                20.000 copë

Formati:                                               A.6

Vëllimi:                                               32 faqe + kopertina

Letra:                                                   Konzdrukt 90 gr. mat

Kopertina:                                           Kolor-Konzdurkt 250 gr. e plastifikuar

Lidhja                                                  Qepje me tel

Ofertat e mbyllur  dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15

Paketimi 100 copë

Afati i shtypit : 10 ditë

Transportin e materialit të  shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK Afati i ofertimit: 8 ditë (nga data 5 nëntor 2020) nga dita  e publikimit në Faqen zyrtare të BIRK-ut.

  • Konkurs

    Datë: 14 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj shpallë: K O N K U R S Për…
  • Konkurs

    Datë: 08 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në GjakovëShpall:KONKURSPër plolësimin …
  • Konkurs

    Data: 18 gusht 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame i Gjakovës shpall: KONKURS Për plotësimin…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 14 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj shpallë: K O N K U R S Për…