Prishtinë, 5 nëntor 2020

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës

Shpall:

 • I. Tender për shtypin e Kalendarit të tavolinës për vitin 2021:
 •  
 • TË DHËNAT GJENERALE:
 • Tirazhi:                                             3.000 copë
 • Formati:                                            A/5
 • Vëllimi:                                            13 faqe kolor
 • Letra:                                                200 gr. kunsdrukt
 • Shtypi:                                              kolor
 • Mbajtësi i kalendarit               lepenkë 2,2 mm.i kashirum
 • Mbështjellësi                           konzdrukt 135 gr.
 • Shtypi  mbështjellësit              ngjyrë argjendë
 • Lidhja:                                              me spirale
 • Afati i shtypit;                                  10 ditë
 • Vendosja në Kuti
 • Transportin e materialit të  shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK
 • Afati i ofertimit: 8 ditë (05 nëntor 2020) nga dita  e publikimit në Faqen zyrtare të BIRK-ut.
 • Ofertat e mbyllur  dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15
 1. Tender për shtypin e kalendarit të murit për vitin 2021

Të dhënat gjenerale:

Tirazhi:                                                2600 copë

Formati:                                               B/3

Vëllimi:                                               1+12 faqe kolor (kalendari)

Fleta e 13-të                                        triplex 300 g

Fleta e pare                                          e padrujt e offsetit 100g.

Letra:                                                   kunsdrukt 150 gr

Shtypi:                                                 kolor offset

Lidhja:                                                 me spirale në mes

Afati i shtypit:                                     10 ditë

Paketimi                                              20 copë

Transportin e materialit të  shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK

Afati i ofertimit 8 ditë (05 nëntor 2020) nga dita e publikimit në Faqen zyrtare të BIRK-ut. Ofertat e mbyllur  dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15

 • Kurbani 2024

  Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës edhe këtë vit vazhdon traditën e tubi…
 • Qarkore

  Lënda: Q A R K O R Epër tubimin e të mirave materiale për blerjen e objektit vakëf në Pres…
 • Konkurs

  Datë: 23 maj 2024 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj, shpallë:K O N K U R SPër plot…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Kurbani 2024

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës edhe këtë vit vazhdon traditën e tubi…