Tender për botimin e Vaktisë së Ramazanit për vitin 2019

Prishtinë,  18 mars 2019

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës

Shpall:

Tender për botimin e Vaktisë së Ramazanit për vitin 2019

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e Vaktisë:

  • Tirazhi:                        160.000 kopje, (150.000 kopje në gjuhën shqipe, 3.000 kopje në gjuhën turke dhe 7.000 kopje në gjuhën boshnjake )
  • Formati:                       B/4 ( prerja 34 x 24 )
  • Vëllimi:                       1 fletë
  • Letra:                           konzdruk  90 gr.
  • Shtypi: kolor
  • Paketimi:                     1.000 copë
  • Afati i shtypi:             10 ditë nga dita që e dorëzon Kryesia te shtypshkronja
  • Transportin e materialit të  shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK
  • Afati i ofertimit:          10 ditë nga dita e publikimit në faqen zyrtare të BIRK-ut.
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

“Të Zotit jemi dhe tek Ai do të kthehemi”

Njoftojmë kolegët, miqtë dhe opinionin e gjerë, se sot, më 25 korrik 2022, ka ndërruar jet…