Tender për botimin e Takvimit 2023

Prishtinë, 24 nëntor 2022

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës shpall:
TENDER PËR BOTIMIN:

I. TAKVIM-it për vitin 2023 (pjesa tematike)

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e TAKVIM-it:

Tirazhi: 2.000 copë

Formati: A/5

Vëllimi: 240 faqe

Letra: e bardhë 80 gr. m2

Kopertina: Konzdrukt 250 gr m2 (plastifikim mat)

Afati i shtypit : 10 ditë

II. TAKVIM-it për vitin 2023 (pjesa kalendarike)

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e pjesës kalendarike të Takvimit:

Tirazhi: 18.000 copë

Formati: A/6

Vëllimi: 32 faqe + kopertina

Letra: Konzdrukt 90 gr. mat

Kopertina: Kolor-Konzdukt 250 gr. e plastifikuar

Lidhja Qepje me tel

Afati i shtypit : 10 ditë

__________________

– Afati i për paraqitjen e ofertave 6 ditë nga dita e publikimit në web faqen zyrtare të BIRK-ut (24 nëntor 2022).

– Afati për shtyp: 10 ditë nga dita e dorëzimi në shtypshkronjë

– Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.

– Transportin i librit të shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK

-Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15.

  • Tender për botimin e Kalendarit 2023

    Prishtinë, 24 nëntor 2022 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës shpall: TEN…
  • Konkurs

    Datë: 17 nëntor 2022 KËSHILLI I BASHKËSISË ISLAME NË FERIZAJ – shpallë:K O N K U R SPër ve…
  • Konkurs

    Datë: 10 nëntor 2022 KËSHILLI I BASHKËSISË ISLAME NË PRIZREN – shpallë:K O N K U R SPër kë…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Tender për botimin e Kalendarit 2023

Prishtinë, 24 nëntor 2022 Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës shpall: TEN…