Prishtinë, 31 dhjetor 2019

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës

Shpall:

1. Tender për botimin e revistës mujore” Dituria Islame” për vitin 2020

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e revistës:

1. Revista shtypet çdo muaj

2. Tirazhi: 2700 kopje ( 12 numra nga 2.700 kopje)

3. Formati në printim: A/4 ( në prerje)

4. Vëllimi: 64 faqe ( + 10 )

5. Letra: 90 gr. mat, kolor

6. Kopertina: 135 gr. mat

7. Qepja: me tel

8. Transportin e revistës së shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK

Afati i ofertimit 10 ditë nga dita e publikimit në faqen zyrtare të BIRK-ut.

2. Tender për botimin e revistës tremujore” Edukata Islame” për vitin 2020

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e revistës:

1. Tirazhi 600 copë (4 numra në vit nga 600 copë)

2. Formati B/5

3. Vëllimi: 240 faqe (14 deri 15 tabak )

4. Letra: 85 gr. e bardhë

5. Kopertina: konzdrukt 250 gr plastifikim mat

6. Transportin e revistës së shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesisë së BIK

Afati par paraqitjen e ofertave 12 ditë nga dita e publikimit në web faqen zyrtare të BIRK-ut

Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 25 qershor 2024 Këshilli i Bashkësisë Islame në Istog, shpallë:K O N K U R SPër plot…