Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës 

Shpall: 

Tender për botimin e librit: “NGA MINBERI I XHUMASË” (botimi i dytë) 

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit: 

 1. Tirazhi: 1000 copë 
 2. Formati: B/5, (prerja e brendisë 23 x 16) 
 3. Shtypi: ofset bardh e zi 
 4. Vëllimi: 522 faqe. 
 5. Lidhja e fortë (qepje me penj) 
 6. Letra: Voluminoze 80 gr. 
 7. Kopertina: e fortë – kolor, plastifikim mat 
 • Transportin i librit të shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK 
 • Afati për ofertë: 7 ditë nga dita e publikimit në Faqen zyrtare të BIK-ut,.(22 qershor 2023) 
 • Afati për shtyp: 10 ditë nga dita e dorëzimi në shtypshkronjë 
 • Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar. 
 • Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15. 
 • Konkurs

  Datë: 14 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj shpallë: K O N K U R S Për…
 • Konkurs

  Datë: 08 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në GjakovëShpall:KONKURSPër plolësimin …
 • Konkurs

  Data: 18 gusht 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame i Gjakovës shpall: KONKURS Për plotësimin…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 14 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj shpallë: K O N K U R S Për…