Prishtinë, 23 mars 2022

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës

Shpall:

  1. TENDER PËR BOTIMIN E LIBRIT: “Zhvillimi i sisteimit finaciar në islam”

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit:

Tirazhi:                500 copë

Formati:               B/5 (prerja e brenshme 22×15)

Vëllimi:                 304 faqe

Letra:                   80 gr. e bardhë

Kopertina:           (450 copë Konstrukt kolor e butë 250 gr.) (50 cop – e fortë – kolor)

Plastifikim            mat

Transportin i librit të shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK

Afati për paraqitjen e ofertave 8 ditë nga dita e publikimit në web faqen zyrtare të BIRK-u  (31 mars 2022).

Afati për shtyp:           10 ditë nga dita e dorëzimi në shtypshkronjë

Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.

Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15.

  • Konkurs

    Datë: 10 korrik 2024 Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren, shpallë këtë:K O N K U R S P…
  • Tender

    Prishtinë, 2 korrik 2024 Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës shpallë: TENDER Kërkohet o…
  • Ftesë

    Në emër të Kryesisë së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, Drejtoria për Diasporë …
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 10 korrik 2024 Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren, shpallë këtë:K O N K U R S P…