Tender

Prishtinë,  1 mars 2022

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës

Shpall:

Tender për botimin e Vaktisë së Ramazanit për vitin 2022

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e Vaktisë:

  • Tirazhi:                        160.000 kopje, (150.000 kopje në gjuhën shqipe, 3.000 kopje në gjuhën turke dhe 7.000 kopje në gjuhën boshnjake )
  • Formati:                       B/4 ( prerja 34.5 x 24.5 )
  • Vëllimi:                       1 fletë
  • Letra:                           konzdruk  90 gr.
  • Shtypi:                         kolor
  • Paketimi:                     500 copë
  • Afati i shtypit:             5 ditë nga dita që e dorëzon Kryesia te shtypshkronja
  • Transportin e materialit të  shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK

Afati i ofertimit: 5 ditë nga dita e publikimit në faqen zyrtare të BIRK-ut.

Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

“Të Allahut jemi dhe tek Ai do të kthehemi”

Sot, bota islame humbi një ndër dijetarët më të mëdhenj bashkëkohor, në fushën e fikhut, s…