Prishtinë, 6 janar 2022

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës

Shpall:
Tender për shtypin e Revistës së përmuajshme ”Dituria Islame”
Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypi i revistës:
⦁ Revista shtypet çdo muaj
⦁ Tirazhi: 2700 kopje (12 numra nga 2.700 kopje)
⦁ Formati në prerje: A/4 ( në prerje)
⦁ Vëllimi: 64 faqe ( + 8 )
⦁ Letra në brendi:
Varianti I: 90 gr. mat, kolor
Varianti II: 80 gr. Pamoa, kolor
⦁ Kopertina:
varianti I: 135 gr. mat, kolor
varianti II: 160 gr. Pamoa kolor
⦁ Qepja: me tel
⦁ Paketimi i revistës në kuti nga 50 ekzemplarë
⦁ Afati i shtypjes së revistës 3 ditë
⦁ Transportin e revistës së shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK
⦁ Afati i ofertimit 8 ditë nga dita e publikimit në faqen zyrtare të BIRK-ut (14 janar 2022)
⦁ Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune, nga ora 08-15.

  • Konkurs

    Datë: 10 korrik 2024 Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren, shpallë këtë:K O N K U R S P…
  • Tender

    Prishtinë, 2 korrik 2024 Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës shpallë: TENDER Kërkohet o…
  • Ftesë

    Në emër të Kryesisë së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, Drejtoria për Diasporë …
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 10 korrik 2024 Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren, shpallë këtë:K O N K U R S P…