Prishtinë, 6 mars 2017
Është mbajtur mbledhja e rregullt e anëtarëve të Redaksisë së revistës Dituria Islame në Kryesinë e Bashkësisë Islame të Kosovës.  Mbledhjen e hapi kryeredaktori dr. Ajni Sinani i cili pasi iu dëshiroi mirëseardhje anëtarëve të redaksisë shprehu falënderimet dhe konsideratat e tij për punën dhe angazhimin që janë duke dhënë anëtarët e redaksisë në mënyrë që kjo revistë të dalë sa më mirë dhe të jetë sa më cilësore e atraktive në përçarjen e mesazhit të Islamit dhe mësimet e drejta dhe paqësore të fesë sonë. Më pas u shtrua për diskutim dy numrat e revistës Dituria islame, gjegjësisht numrat 314 dhe 315 ku anëtarët  e redaksisë analizuan dhe vlerësuan artikujt e botuar në këto dy numra.

Shfaq më shumë në Lajme

Shfleto

Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës mbajti mbledhjen e rregullt

Prishtinë, më 18 korrik 2024 Me pjesëmarrjen e anëtarëve të Kryesisë së Bashkësisë Islame …