Deklaratë për opinion

Prishtinë, 23 shkurt 2012

Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës, me shqetësim ka marrë lajmin që me vendim të DKA – Mitrovicë Nr. 07 – 17/2011, 19.01.2012, nxënëseve që bartin shaminë  u është ndaluar vazhdimi i mësimit të rregullt në shkollat e tyre, në Mitrovicë.

Kryesia e BIK, një vendim të tillë të DKA e konsideron të papranueshëm, ngase i njëjti bie ndesh me Kushtetutën e vendit e cila jo që lejon lirinë fetare por e garanton atë për të gjithë qytetarët e saj.

 

Është e papranueshme që  në shekullin 21 , të privohet dikush nga e drejta e garantuar me Kushtetutë – e drejta e arsimit dhe edukimin në institucionet e sistemit publik të arsimimit në vendin e tyre.

 Ftojmë institucionet e vendi, e para së gjithash Ministrinë e Arsimit, që të gjithë nxënësve të Kosovës, pa marrë parasysh, nacionalitetin, gjuhën, fenë, vendin a rajonin t’u krijoj kushtet ashtu siç është paraparë me kushtetutë e ligj për arsimin e edukimin normal.

Për ne janë të papranueshme, që nga motive nga më të ndryshme t’u ndalohet dikujt e drejta e arsimimit vetëm pse ai apo ajo ka bindje tjetër, apo pse nxënësit shprehin bindjen e tyre fetare.

Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës angazhohet fuqishëm për të kontribuar për edukimin dhe arsimimin e nxënësve tanë, e jo për t’i përjashtuar, stresuar e diferencuar ata  në moshën kur këta duhet të edukohen e arsimohen.

Kryesia me vëmendje ka përcjellë dhe do të përcjellë edhe në të ardhmen peripecitë, sfidat e pengesat, me të cilat janë përballur e  po përballen nxënëset e mbuluara në realizimin e të drejtës për arsimim në shkollat tona. Edhe njëherë shprehim përkrahjen tonë të plotë për të drejtën e tyre për arsimim, në shkollat e tyre, në vendin e tyre, në shtetin e tyre. Kryesia do të angazhohet që  kjo e drejt të realizohet për nxënëset tona në të gjitha shkollat e Kosovës, sikur që kjo e drejtë aplikohet në shtetet e Bashkimit Evropian.

Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës

  • Konkurs

    Datë: 18.10.2021.         Këshilli i Bashkësisë Is…
  • Konkurs

    Datë: 23 shtator 2021Këshilli i Bashkësisë Islame në Rahovec shpall:KONKURSPër plotësimin …
  • Njoftim

    Të Zotit jemi dhe tek Ai do të kthehemi!Njoftojmë kolegët, miqtë dhe opinionin e gjerë se …
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 18.10.2021.         Këshilli i Bashkësisë Is…