16 maj 2019

Për vendin e punës asistent i shefit të kabinetit të Myftiut të Republikës së Kosovës.
Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:
Të ketë përgatitje superiore (është përparësi ta ketë të kryer Medresenë)

 • Të njohë punën me kompjuter,
 • Të njohë një gjuhë të huaj (arabisht, anglisht, turqisht etj.).
  Dokumentet e nevojshme:
  Kërkesa së cilës i duhen bashkëngjitur këto dokumente:
 • Diploma e shkollës së mesme dhe ajo e fakultetit
 • Vërtetimi për përvojën e punës
 • Dëshmi për njohjen e punës me kompjuter
 • Dëshmi për njohjen e një gjuhe të huaj
 • Certifikata e lindjes
 • Certifikata e shëndetit (e mjekut)
 • Certifikata se nuk është nën hetime,
 • CV-ja – të dhënat personale.
  Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale!
  Konkursi mbetet i hapur 10 ditë nga dita e publikimit në web faqen e Kryesisë së BIK-ut.
  Dokumentet e kompletuara dorëzohen në sekretarinë e Kryesisë së BI-së.
  Dokumentet e pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit, nuk do të merren në shqyrtim
 • Konkurs

  Datë: 17 maj 2024 Këshilli i Bashkësisë Islame në Shtime shpallë:Konkurs për këtë vend të …
 • Telegram ngushëllimi

  KRYESISË SË XHAMISË “BALKAN” – MINHEN, GJERMANI
 TELEGRAM NGUSHËLLIMI “Të Allahut jemi dhe…
 • Konkurs

  Datë: 10 maj 2024 Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren shpallë: KONKURS Për plotësimin …
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 17 maj 2024 Këshilli i Bashkësisë Islame në Shtime shpallë:Konkurs për këtë vend të …