Konkurs

16 maj 2019

Për vendin e punës asistent i shefit të kabinetit të Myftiut të Republikës së Kosovës.
Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:
Të ketë përgatitje superiore (është përparësi ta ketë të kryer Medresenë)

 • Të njohë punën me kompjuter,
 • Të njohë një gjuhë të huaj (arabisht, anglisht, turqisht etj.).
  Dokumentet e nevojshme:
  Kërkesa së cilës i duhen bashkëngjitur këto dokumente:
 • Diploma e shkollës së mesme dhe ajo e fakultetit
 • Vërtetimi për përvojën e punës
 • Dëshmi për njohjen e punës me kompjuter
 • Dëshmi për njohjen e një gjuhe të huaj
 • Certifikata e lindjes
 • Certifikata e shëndetit (e mjekut)
 • Certifikata se nuk është nën hetime,
 • CV-ja – të dhënat personale.
  Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale!
  Konkursi mbetet i hapur 10 ditë nga dita e publikimit në web faqen e Kryesisë së BIK-ut.
  Dokumentet e kompletuara dorëzohen në sekretarinë e Kryesisë së BI-së.
  Dokumentet e pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit, nuk do të merren në shqyrtim
 • Anulim i konkursit

  Këshilli i Bashkësisë Islame i Vitisë anulon konkursin e shpallur me datë 17.08.2020 për p…
 • Konkurs

  Data: 02.09.2020 Këshilli i Bashkësisë Islame i Mitrovicës shpall: K O N K U R S Për plotë…
 • Konkurs

  Data: 25.08.2020 Këshilli i Bashkësisë Islame i Gjilanit shpall: K O N K U R S Për plotësi…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Anulim i konkursit

Këshilli i Bashkësisë Islame i Vitisë anulon konkursin e shpallur me datë 17.08.2020 për p…