Për vend të lirë pune:

 

Pozita:                                     Imam – Hoxhë

Vendi i punës:             Bashkësia Islame Shqiptare në Vjenë  – B.I.SH.

Kohëzgjatja e kontratës:         3(Tre) vite (me mundësi vazhdimi maksimal +2(Dy) vite)

Data e aplikimit:                     deri më  08.10.2017

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

I caktuari në këte detyrë duhet të jetë në gjendje të kryej detyrat e përgjithshme të një Imami. Funksionet specifike përfshijn, siç vijon:

 • Falja e 5 Kohëve
 • 2 Ligjërata në javë(e Xhuma dhe e Diell)
 • Mësim Leximi i Kuranit për fëmijë dhe të rritur
 • Detaje më të hollësishme në intervistë

 

Kualifikimet, shkathtësitë, aftësitë dhe përvojat:

 • Të ketë diplomën e shkollës së lartë
 • Shkollës juridike Hanefij

 

Kandidatët të cilët aplikojnë duhet ti plotësojn këto kushte, për të hyrë në rrethin e ngushtë dhe pastaj për të intervistuar:

 • CV-në
 • Kopje të Pasaportës(Letërnjoftimit)
 • Kopje të diplomës
 • Referenca të punës dhe një letër motivuese
 • Çartifikatën nga mjeku për gjendjen shëndetësore
 • Çartifikatën se nuk janë nën hetime nga autoritetet e shtetit përkatës

 

 

Çka ofrojmë ne:

 • Banesë pranë Xhamisë
 • Sigurim shëndetsorë
 • € 1.300,- (Mujore)
 • Detaje më të hollësishme në intervistë

 

Këto dokumente mund të dërgohen përmes postës në adresë:

Menzelgasse 15
1160 Wien
Österreich

Ose me E-Mail:

[email protected]

Dokumentet i dërgoni në fotokopje sepse të njëjtat nuk kthehen.

 • Konkurs

  Datë: 14 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj shpallë: K O N K U R S Për…
 • Konkurs

  Datë: 08 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në GjakovëShpall:KONKURSPër plolësimin …
 • Konkurs

  Data: 18 gusht 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame i Gjakovës shpall: KONKURS Për plotësimin…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 14 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj shpallë: K O N K U R S Për…