Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës shpall:
KONKURS

Për vendin e punës arkëtar në Kryesinë e BIK
Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 • Të ketë të kryer Fakultetin Ekonomik
 • Përvojë e punës mbi 5 vjet
 • Teknik i kontabilitetit (Shoqata e Auditorëve dhe Kontabilistëve të Kosovovës) SCAAK
 • Të ketë njohuri të avancuara në Microsoft Office (Advanced- i certifikuar)
 • Të njohë gjuhën angleze
 • Të ketë shkathtësi në menaxhim dhe financa

Dokumentet e nevojshme:
Kërkesa së cilës i duhen bashkëngjitur këto dokumente:

 • Diploma e fakultetit
 • Vërtetimi për përvojën e punës
 • Dëshmi për njohjen e punës me kompjuter
 • Dëshmi për njohjen e një gjuhe të huaj
 • Letërnjoftimi (kopje)
 • CV-ja – të dhënat personale.

Konkursi mbetet i hapur 7 ditë nga dita e publikimit në web faqen e Kryesisë së BIK-ut.
Dokumentet e kompletuara dorëzohen në sekretarinë e Kryesisë së BI-së.
Dokumentet e pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit, nuk do të merren në shqyrtim.

Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Ka ndërruar jetë haxhi Muharrem Gashi

“Të Allahut jemi dhe tek Ai do të kthehemi!”Njoftojmë besimtarët dhe opinionin e gjerë se …