Konkurs

Prishtinë, 7 janar 2016

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, shpall:

Konkurs

Për plotësimin e këtyre vendeve të lira të punës në Konviktin e vajzave në Prishtinë:

1. Kujdestare ditore në konvikt të vajzave (4).

Kandidatet e interesuara duhet t’i plotësojnë këto kushte:

Të ketë të kryer Medresenë dhe fakultetin, (përparësi kanë me FSI),

Të ketë tri vite përvojë pune në BI.

Kandidatet e interesuara për punësim, kërkesës për punësim, duhet t’ia bashkëngjisin edhe këto dokumente:

– Diplomën e shkollës së mesme dhe të fakultetit, (nëse fakultetin e ka të mbaruar jashtë shtetit diplomën e nostrifikuar),

– Vërtetim për përvojën e punës,

– Certifikatën e lindjes,

– Certifikatën e mjekut,

– Certifikatën se nuk është nën hetime,

– CV-në me të dhëna personale.

Vërejtje:

Përshkrimi i vendeve të punës- të drejtat dhe obligimet- do të bëhet pasi që kandidatët të pranohen në punë. Të ardhurat personale mujore do të caktohen me vendim të veçant të Kryesisë.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale.

Konkursi mbetet i hapur 7 ditë nga dita e publikimit të tij në faqen e Kryesisë.

Dokumentet e kompletuara dorëzohen në sekretarinë e Kryesisë së BI-së (Rr. “Bajram Kelmendi”, nr. 84, 10 000 PRISHTINË).

Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit,  nuk do të merren në shqyrtim.

Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

“Të Allahut jemi dhe tek Ai do të kthehemi”

Njoftojmë kolegët, miqtë dhe opinionin e gjerë se sot, më 23 mars 2023, ndërroi jetë në mo…