Ftesë për ofertë

Kryesia e Bashkësisë Islame e Republikës së Kosovës shpallë

FTESË PËR OFERTË

Kërkohet oferta për pajisje me dritare me këto karakteristika:

Dritare me profil PVC me së paku gjerësi profili 82mm, me tre diktunga, me tre xhama 4+12+4+12+4 (mbushur me argon) ku njëri xham të jetë low-e, kurse korniza me ngjyrë dhe me teksturë druri kafe e mbyllur, me mekanizëm ROTO apo me kualitet të njëjtë apo më të mirë.

Dimensionet dhe sasia:

31 copë me dim. 122x160cm

14 copë me dim. 97x160cm

7 copë me dim. 89x96cm

Dimensionet e dritareve mund të ndryshojnë në vend +/- 2cm dhe të njëjtat duhet vërtetuar para fillimit të prodhimit.

Në ofertën duhet të llogaritet edhe heqja e dritareve ekzistuese dhe montimi i të rejave.

Kjo ftesë për Ofertë mbetet e hapur 7 (shtatë) ditë nga dita e publikimit në Web-faqen e Kryesisë . Ofertat duhet të dorëzohen në Kryesinë e Bashkësisë Islame të Kosovës, rr. “Bajram Kelmendi” nr. 84, 10000 PRISHTINË çdo ditë pune nga ora 08:00 deri 15:00 h.

  • Konkurs

    Datë: 19 korrik 2021Këshilli i Bashkësisë Islame në Podujevë shpall:KONKURSPër plotësimin …
  • Tender

    KRYESIA E BASHKËSISË ISLAME TË KOSOVËS SHPALL: Tender për botimin e librit dy vëllimshëm: …
  • Konkurs

    Data: 17 qershor 2021KËSHILLI I BASHKËSISË ISLAME NË PEJË –  shpallë: K O N K U R S …
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 19 korrik 2021Këshilli i Bashkësisë Islame në Podujevë shpall:KONKURSPër plotësimin …