Departamenti i Gruas i BIK-së mbajti ligjëratat e  ciklit të VI-VII nëpër xhamit e kyeqytetit me datën 12.05.2014  dhe  25.05.2014
    Cikli i VI
Në xhamin e “Emshirit” ligjëroi Fitore Dervishi temën:”Sinqeriteti”,pastaj
Sala Mehmeti, ligjëroi në xhamin “Ebu Bekër es-Siddik”
Tema: “ Bamirësia”,dhe  te xhamia “Jusuf Qelebi” temën: ” Edukimi i fëmijëve”
 mandej tek  Xhamia “ L. Fusha e Pajtimit”

Ligjëroi Aishe Gashi temën:” Vlera e Duasë ”.Kadrie Dragusha- Ademi, ligjëroi te Xhamia  e “Kadërije’temën:” Vlera e Dhikrit “ dhe
Bardha Kqiku, te xhamia “ Pavarësia”
Temën:” Besimi në të Dërguarit e Allahut”.

Cikli VII
                 Në xhamin “ L. Fusha e Pajtimit” ligjëroi teologe Vaxhide Podvorica – Bunjaku e cila         foli për  “Pasojat e mos respektimit të kohës”, ndërsa Besa Kçiku foli për  “ Veprat me të cilat të kaplon dashuria e Allahut” në xhamin “Pavarësia”, mandej në xhamin “Jusuf Qelebi” Ligjëroi Kadrie Dragusha- Ademi temën:” Shkaqet e sprovimit “pastaj Bardha Kçiku ligjëroi në xhamin: “ Kadërije” temën:” Rruga e lumturisë” dhe Fitore Dervishi ligjëroi  te xhamia  “ Ebu Beker es-Siddik”tema:”Ruajta dhe rreziku i gjuhës”.
Ndërsa, me datën 25.05.2014 Mr.Vaxhide Podvorica – Bunjaku mbajti ligjëratën”Israja dhe Miraxhi” në xhamin “Martirët” te varrezat në Vushtrri.

Shfaq më shumë në Lajme

Shfleto

Grupi i parë i haxhilerëve niset për në Kosovë

Prishtinë, më 25 qershor 2024 haxhi2024 Grupi i parë i haxhilerëve janë nisur tashmë drejt…