Tender për botimin e Vaktisë

Prishtinë, 21 shkurt 2023

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës

Shpall:

Tender për botimin e Vaktisë së Ramazanit për vitin 2023

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e Vaktisë:

 • Tirazhi: 160.000 kopje, (150.000 kopje në gjuhën shqipe, 3.000 kopje në gjuhën turke dhe 7.000 kopje në gjuhën boshnjake )
 • Formati: B/4 ( prerja 34.5 x 24.5 )
 • Vëllimi: 1 fletë
 • Letra: konzdruk 90 gr.
 • Shtypi: kolor
 • Paketimi: 500 copë
 • Afati i shtypit: 5 ditë nga dita që e dorëzon Kryesia te shtypshkronja
 • Transportin e materialit të shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK
 • Afati i ofertimit: 7 ditë nga dita e publikimit në faqen zyrtare të BIRK-ut.
 • Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.
 • Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

BIK edhe sivjet organizon tubimin e zekatit dhe sadakatul-fitrit

Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës, sikurse edhe viteve të kaluara edhe këtë vit org…