Prishtinë, 21 shkurt 2023

Kryesia e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës

Shpall:

Tender për botimin e Vaktisë së Ramazanit për vitin 2023

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e Vaktisë:

 • Tirazhi: 160.000 kopje, (150.000 kopje në gjuhën shqipe, 3.000 kopje në gjuhën turke dhe 7.000 kopje në gjuhën boshnjake )
 • Formati: B/4 ( prerja 34.5 x 24.5 )
 • Vëllimi: 1 fletë
 • Letra: konzdruk 90 gr.
 • Shtypi: kolor
 • Paketimi: 500 copë
 • Afati i shtypit: 5 ditë nga dita që e dorëzon Kryesia te shtypshkronja
 • Transportin e materialit të shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK
 • Afati i ofertimit: 7 ditë nga dita e publikimit në faqen zyrtare të BIRK-ut.
 • Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.
 • Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15
 • Telegram ngushëllimi

  KRYESISË SË XHAMISË “BALKAN” – MINHEN, GJERMANI
 TELEGRAM NGUSHËLLIMI “Të Allahut jemi dhe…
 • Konkurs

  Datë: 10 maj 2024 Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren shpallë: KONKURS Për plotësimin …
 • Konkurs

  Prishtinë, 10 maj 2024 Za popunjavanje radnog mjesta: Imam, hatib i mualim u džamiji džema…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Telegram ngushëllimi

KRYESISË SË XHAMISË “BALKAN” – MINHEN, GJERMANI
 TELEGRAM NGUSHËLLIMI “Të Allahut jemi dhe…