Prishtinë, 15 shkurt 2022

Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës
Shpall:

1. TENDER PËR BOTIMIN LIBRIT: “ISLAMI NË ANDALUZI”

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit:

Tirazhi:​​500 copë 

Formati:​​A/5

Vëllimi:​​400 faqe 

Letra:​​80 gr. e bardhë

Kopertina:(450 copë Konstrukt kolor e butë 250 gr.) (50 cop – e fortë – kolor)

Plastifikim mat

Transportin i librit të shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK

Afati i për paraqitjen e ofertave 8 ditë nga dita e publikimit në web faqen zyrtare të BIRK-u  (22 shkurt 2022).

Afati për shtyp: ​10 ditë nga dita e dorëzimi në shtypshkronjë

Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.

Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15

2 TENDER PËR BOTIMIN LIBRIT: “TOLSTOI PËR MUHAMEDIN S.A. V. S.

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit:

Tirazhi:​​500 copë 

Formati:​​(130 x 200)

Vëllimi:​​136 faqe 

Letra:​​80 gr. e bardhë

Kopertina:(450 copë konstrukt kolor e butë 250 gr.) (50 copë – e fortë – kolor)

Plastifikim mat

Transportin i librit të shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK

Afati i për paraqitjen e ofertave 8 ditë nga dita e publikimit në web faqen zyrtare të BIRK-ut (22 shkurt 2022).

Afati për shtyp: ​10 ditë nga dita e dorëzimi në shtypshkronjë

Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.

Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15.

  • Konkurs

    Datë: 14 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj shpallë: K O N K U R S Për…
  • Konkurs

    Datë: 08 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në GjakovëShpall:KONKURSPër plolësimin …
  • Konkurs

    Data: 18 gusht 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame i Gjakovës shpall: KONKURS Për plotësimin…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 14 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj shpallë: K O N K U R S Për…