Data: 24 dhjetor 2020
KRYESIA E BASHKËSISË ISLAME TË KOSOVËS

Shpall:

Tender për botimin e librave :

I. “HYTBE, (UDHËZIME METODIKE)

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit:

 • Tirazhi:                       500 copë
 • Formati:                      B/6, (prerja e brendisë 10.50 x 17)
 • Shtypi:                        ofset bardh e zi
 • Vëllimi:                      269 faqe.
 • Lidhja                         e butë
 • Letra:                          e bardhë 80 gr.
 • Kopertina:                   Konzdrukt 250 gr m2 (plastifikim mat)
 • Transportin i librit të shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK
 • Afati për ofertë:          6 ditë nga dita e publikimit në Faqen zyrtare të BIK-ut, (24 dhjetor 2020).
 • Afati për shtyp:           10 ditë nga dita e dorëzimi në shtypshkronjë
 • Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.
 • Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15.

 II. TEMA ISLAME

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit:

 1. Tirazhi:                       500 copë
  1. Formati:                      B/5, (prerja e brendisë 22.50 x 15.50)
  1. Shtypi:                        ofset bardh e zi
  1. Vëllimi:                      272 faqe.
  1. Lidhja                         e butë
  1. Letra:                          e bardhë 80 gr.

Kopertina:                   Konzdrukt 250 gr m2 (plastifikim mat)

 • Transportin i librit të shtypur nga shtypshkronja në selinë e Kryesinë së BIK
 • Afati për ofertë:          6 ditë nga dita e publikimit në Faqen zyrtare të BIK-ut, (24 dhjetor 2020).
 • Afati për shtyp:           10 ditë nga dita e dorëzimi në shtypshkronjë
 • Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.
 • Ofertat e mbyllur dorëzohet në Kryesinë e BIK çdo ditë pune nga ora 08-15.
 • Konkurs

  Datë: 14 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj shpallë: K O N K U R S Për…
 • Konkurs

  Datë: 08 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në GjakovëShpall:KONKURSPër plolësimin …
 • Konkurs

  Data: 18 gusht 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame i Gjakovës shpall: KONKURS Për plotësimin…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

Datë: 14 shtator 2023 Këshilli i Bashkësisë Islame në Skenderaj shpallë: K O N K U R S Për…