OFERTË

Kryesia e Bashkësisë Islame e Republikës së Kosovës shpallë
OFERTË
për të gjitha kompanitë ndërtimore të interesuara për ndërtimin
1. E objektit administrativ në Kamenicë, dhe
2. Objektin e Vakëfit në Kaçanik.
Kompanitë e interesuara dosjen për tenderim të objekteve të sipërpërmendura mund ta kërkojnë në këtë adresë elektronike , [email protected]
Kërkesa për tërheqjen e dosjes për tenderim mund të bëhet deri me dt. 25. 09. 2017, kurse dorëzimi i ofertës së kompletuar bëhet deri më datë 30.09.2017 ora 15:00, në këtë adresë: KRYESIA E BASHKËSISË ISLAME TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, Rruga “Bajram Kelmendi” nr. 84, 10000 PRISHTINË.

  • Datë: 1 shkurt 2023Këshilli i Bashkësisë Islame në Vushtrri shpallë: KONKURS Për plotësimi…
  • Konkurs

    Datë: 25 janar 2023Këshilli i Bashkësisë Islame në Viti shpallë: KONKURS Për plotësimin e …
  • Konkurs

    Datë: 25 janar 2023Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakovë shpallë: KONKURS Për plotësimin…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Datë: 1 shkurt 2023Këshilli i Bashkësisë Islame në Vushtrri shpallë: KONKURS Për plotësimi…