Takvimi 2020 – Shkrimet

Takvimi 2020
  • Version
  • Download 316
  • File Size 1.08 MB
  • Create Date 12/05/2020

PËRMBAJTJA

NË VEND TË PARATHËNIES .................................................. 5
Sabri BAJGORA
KOMENTIMI I KAPTINËS “EZ-ZELZELE” ............................. 9

Sulejman OSMANI
RUANI AMANETET DHE QËNDRONI NË BESË!................ 31

Resul REXHEPI
KARTA E MEDINËS DHE NEVOJA
BASHKËKOHORE PËR TË...................................................... 55

Dr. Orhan BISLIMAJ
DOMETHËNIA AKAIDOLOGJIKE E FRAZËS “MASHALLAH”........................................................................ 83
Miftar AJDINI
MËSIME RRETH KURANIT .................................................... 99

Hajrullah HOXHA
MIRËSJELLJA DHE KUJDESI I FËMIJËVE
NDAJ PRINDËRVE NË ISLAM ............................................. 107

Dr. Sedat ISLAMI
TRI GJËRA SHPËTUESE NË VARR ..................................... 131

Dr. Ajni SINANI
POZITA E GRUAS NË ISLAM............................................... 149

Dr. Ejup HAZIRI
SHKAQET DHE PASOJAT E KEQKUPTIMIT
TË TEKSTIT FETAR............................................................... 165

Rashit ZYLFIU
KTHIMI I BESIMIT................................................................. 193

Prof. dr. Ahmed Umer HASHIM
VLERA E PUNËS SIPAS ISLAMIT ....................................... 199

Prof. dr. Edin TULE
DEPONIMI I EMOCIONEVE ................................................. 211

Azmir JUSUFI (PhDc)
JETA DHE VEPRIMTARIA E HAXHI SHERIF AHMETIT . 227

Sadik MEHMETI
RËNDËSIA E MEVLUDIT PËR RUAJTJEN E VLERAVE FETARE DHE TË ATYRE KOMBËTARE
NDËR SHQIPTARËT .............................................................. 249

Ramadan SHKODRA
HISTORIKU I LITERATURËS ISLAME
NË GJUHËN SHQIPE NË KUADËR TË BASHKËSISË ISLAME TË KOSOVËS (Vështrim i shkurtër) ........................ 267

PËRMBAJTJA................................................................................. 301

Shfaq më shumë në 

Shfleto

Myftiu Tërnava: “Lufta e UÇK-së ka qenë e drejtë dhe përgjithmonë do të mbetet e tillë”

DEKLERATË Me shqetësim të thellë kemi ndjekur veprimet e drejtësisë ndërkombëtare ndaj pre…