Takvimi 2019 – Pjesa e shkrimeve

Takvimi 2019 - Pjesa e shkrimeve
  • Version
  • Download 311
  • File Size 2.53 MB
  • Create Date 12/03/2019

Takvimi 2019 - Pjesa e shkrimeve

Përmbajtja
NË VEND TË PARATHËNIES faqe 5
Sabri BAJGORA
KOMENTIMI I KAPTINËS “EL-KARIATU” faqe 11
Azmir JUSUFI
MAHMUD SHELTUTI DHE KOMENTIMI I TIJ I KURANIT faqe 25
Musa VILA
SHPJEGIM I NJË HADITHI TË PEJGAMBERIT A.S. faqe 45
Resul REXHEPI
RREGULLAT E FIKHUT PËRKITAZI ME IMAMIN, NAMAZIN ME XHEMAT DHE EZANIN faqe 55
Jusuf ZIMERI
MALLI- KAPITALI PËR TË CILIN JEPET ZEKAT faqe 85
Hajrullah HOXHA
TË GJITHË PEJGAMBERËT I THIRRËN NJERËZIT PËR BESIM NË NJË ZOT faqe 101
Kasim GËRGURI
ÇËSHTJA E IMANIT DHE DEFINICIONI I TIJ faqe 123
Bahri ALIU
BAMIRËSIA (IHSÂNI) NË ISLAM faqe 149
Qazim QAZIMI
E VËRTETA MBI SHPËRBLIMET PËR LEXIMIN E KUR'ANIT faqe 159
Miftar AJDINI
DISA THEKSIME TË DREJTËSISË ISLAME - trajtim gjuhësor dhe sociologjik faqe 193
Bajrush AHMETI
QËNDRIMI ISLAM PËR PJESËMARRJEN E GRUAS NË PUNË TË PËRGJITHSHME faqe 205
Dr. Sedat ISLAMI
SOLIDARITETI SHOQËROR VËSHTRUAR SIPAS MËSIMEVE ISLAME faqe 219
Ejup HAZIRI
DITURIA FORMË E EDUKIMIT, NGRITJES DHE AVANCIMIT faqe 245
Ali F. ILJAZI
STRESI NGA KËNDVËSHTRIMI I KURANIT, HADITHIT DHE SHKENCËS faqe 273
Dr. Genti KRUJA
BASHKËJETESA NDËRFETARE NDËR SHQIPTARË, SI FAKTOR STABILITETI SOCIAL faqe 289
Prof. dr. Hysen MATOSHI
KULTUROCIDI MBI HAPËSIRËN ETNIKE TË MUHAXHIRËVE SHQIPTARË faqe 325
Dr. Sadik MEHMETI
MEDRESETË NË KOSOVË GJATË PERIUDHËS OSMANE - vështrim i përgjithshëm faqe 341
Ramadan SHKODRA
RRETHANAT POLITIKE PAS LUFTËS SË DYTË BOTËRORE NË KOSOVË DHE ROLI I MYDERRIZËVE NË HAPJEN E MEDRESESË faqe 359
Nuridin AHMETI
PROFILI INTELEKTUAL E KOMBËTAR I HOXHË VOKËS SË DIBRËS NË SHTYPIN E RILINDJES KOMBËTARE faqe 375
Mexhid YVEJSI
IMAMI VEHBI ISMAILI (1919-2008) (Përkujtim faqe në 100-vjetorin e lindjes) faqe 389
NË NDERIM TË MR. MUHIDIN EF. AHMETIT (1962-2018) faqe 395
Përmbajtja faqe 431

Shfaq më shumë në 

Shfleto

Hajnat demolojnë dhe vjedhin Këshillin e BI-së së Kamenicës

Prishtinë, 14 janar 2022 Këshilli i Bashkësisë Islame në Kamenicë njofton se sot rreth orë…