Adresa:
Bashkësia Islame e Kosovës
Rr: Bajram Kelmendi nr. 182
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: +383 38 224024
Email: [email protected]


Adresa bankare:
Banka: NLB-Prishtina
Account no. & IBAN: XK05 1700200100103672
SWIFT Code (BIC): NLPRXKPR
Adresa: St. Ukshin Hoti 124,
10000 Prishtinë, Republic of Kosovo