Tender

Prishtinë, 15 nëntor 2018

Për botimin e kalendarit të murit 2019:

Të dhënat gjenerale:

Tirazhi: 2500 copë

Formati: B/3

Vëllimi: 1+12 faqe kolor ( kalendari )
Fleta e 13-të ( triplex 300 g.)
Fleta e pare: e padrujt e offsetit 100g.

Letra: kunsdrukt 150 gr

Shtypi: kolor offset

Lidhja: me spirale në mes

Afati i ofertimit: 7 ditë

Afati i shtypit: 10 ditë
Luteni që në ofertë të përgjigjeni me shkrim

  • Konkurs

    3 qershor 2020 Këshilli i Bashkësisë Islame i Vitisë shpall: K O N K U R SPër plotësimin e…
  • Konkurs

    3 qershor 2020 Këshilli i Bashkësisë Islame i Obiliqit shpall: K O N K U R SPër plotësimin…
  • Tender

    28 maj 2020 Në bazë të nenit 45.1.5. të Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së …
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

3 qershor 2020 Këshilli i Bashkësisë Islame i Vitisë shpall: K O N K U R SPër plotësimin e…