Konkurs

E premte, 3 prill 2020
Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakovë
Shpall:
KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës:

Imam, hatib dhe mual-lim në këto xhami:

 1. Në xhaminë e M. Jusufit
 2. Në xhaminë e F. Agës
 3. Në xhaminë e Sobës
 4. Në xhaminë e fshatit Lipovec
 5. Në xhaminë e fshatit Batushë
 6. Në xhaminë e fshatit Krelan
 7. Në xhaminë e fshatit Shqiponjë (Jabllanicë)
 8. Mejtepi i Halil Efendisë

Kandidatët duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 1. Të kanë të kryer Medresenë, FSI-në ose Fakultetin e Studimeve Islame jashtë vendit (diploma e vërtetuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës)
 2. T’u përmbahem Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës, rregulloreve, vendimeve të Kryesisë dhe Rregullores së Këshillit
 3. Të kanë aftësi komunikuese dhe organizative për çështje fetare
 4. Të janë të shëndoshë psikikisht dhe fizikisht
 5. Të mos kanë vërejtje në punë, nëse paraprakisht kanë qenë të punësuar
 6. Të janë të pranueshëm nga Këshilli i Xhamisë dhe xhemati përkatës
 7. Të janë nënshtetas të Republikës së Kosovës

Dokumentet e kërkuara:

Krahas kërkesës për punësim, duhen bashkëngjitur edhe këto dokumente:

 • Diploma e Medresesë dhe ajo e Fakultetit
 • Certifikata e lindjes
 • Certifikata shëndetësore
 • Certifikata se nuk është nën hetime ose i dënuar
 • Vërtetimi për përvojën e punës
 • Deklaratë me shkrim se ka për t’i kryer të gjitha shërbimet fetare
 • CV –ja, të dhënat personale, kualifikimet ose dëshmitë për aftësim profesional
 • Letërnjoftimi (fotokopje)

Të gjitha dokumentet të jenë në origjinal!

Vërejtje:

Dokumentet dorëzohen në zyrën e Këshillit të Bashkësisë Islame në Gjakovë.

Dokumentet e pakompletuara, si dhe ato që arrijnë pas afatit të paraparë, nuk do të merren në shqyrtim.

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike, nga dita e publikimit në websajtin e Kryesisë së BIRK-ut.

 • Konkurs

  3 qershor 2020 Këshilli i Bashkësisë Islame i Obiliqit shpall: K O N K U R SPër plotësimin…
 • Tender

  28 maj 2020 Në bazë të nenit 45.1.5. të Kushtetutës së Bashkësisë Islame të Republikës së …
 • Varroset Mustafë ef. Dervisholli

  Prishtinë, 23 maj 2020Sot në varrezat e fshatit Obranq të Podujevës me pjesëmarrjen e fami…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

3 qershor 2020 Këshilli i Bashkësisë Islame i Obiliqit shpall: K O N K U R SPër plotësimin…