Konkurs

16 maj 2019

Për vendin e punës libërshitës në Kryesinë e Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës
Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:
Të ketë përgatitje superiore (përparësi të ketë të kryer Medresenë),

 • Të ketë tre vjet përvojë pune në Bashkësinë Islame,
 • Të njohë punën me kompjuter,
 • Të njohë një gjuhë të huaj (arabisht, anglisht, turqisht etj).
  Dokumentet e nevojshme:
  Kërkesa së cilës i duhen bashkëngjitur këto dokumente:
 • Diploma e shkollës së mesme dhe e fakultetit,
 • Vërtetimi për përvojën e punës,
 • Dëshmi për njohjen e punës me kompjuter,
 • Dëshmi për njohjen e një gjuhe të huaj,
 • Certifikata e lindjes,
 • Certifikata e shëndetit (e mjekut),
 • Certifikata se nuk është nën hetime,
 • CV – të dhënat personale.
  Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale.
  Konkursi mbetet i hapur 10 ditë nga dita e publikimit në web faqen e Kryesisë së BIK-së.
  Dokumentet e kompletuara dorëzohen në sekretarinë e Kryesisë së BI-së.
  Dokumentet e pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit, nuk do të merren në shqyrtim
  .
 • Konkurs

  16 maj 2019 Për vendin e punës roje nate në Kryesinë e Bashkësisë Islame të Republikës së …
 • Konkurs

  16 maj 2019 Për vendin e punës zyrtar për arkiv dhe protokollim në Kryesinë e Bashkësisë I…
 • Konkurs

  16 maj 2019 Për vendin e punës disenjator (dizajner) të botimeve të Bashkësisë Islame Kand…
Shfaq më shumë në Njoftime

Shfleto

Konkurs

16 maj 2019 Për vendin e punës roje nate në Kryesinë e Bashkësisë Islame të Republikës së …